تهیه انواع الگوی بالا تنه

تهیه انواع الگوی بالا تنه _ کتاب آموزش خیاطی
تهیه انواع الگوی بالا تنه

اصول تهیه الگوی بالاتنه

برای این کار به طوری که در قسمت اندازه گیری دامن ها گفته شد ابتدا یک نوار بدور کمر بسته برای بلندی جلوی بالاتنه متر را از گودی گردن تا زیر نوار و برای بلندی پشت از آخرین مهره پشت گردن تا زیر نوار و برای کنفور ماسیون متر را از گودی کمر از طرف پهلو زیر نوار گذاشته ، آن را از روی شانه و از پشت گردن رد کرده از طرف دیگر شانه به طرف پهلوی دیگر در گودی کمر تا زیر نوار اندازه میگیریم .

برای بلندی سینه از گودی گردن تا نوک سینه و برای فاصله دور سینه از نوک سینه سمت راست تا نوک سینه سمت چپ اندازه می گیریم و برای اندازه گیری دور سینه از میان ستون فقرات پشت به طوری که متر از نوک سینه بگذرد (در موقع اندازه گیری دور سینه باید دقت کرد که در وسط سینه چهار انگشت دست به حالت خوابیده قرار بگیرد ) .

و بعد دور باسن کوچک و دور باسن باسن بزرگ و بلندی آن مانند دامن عمل می شود . سپس کارور جلو (گرور) از چین خوردگی یا آخرین نقطه ای که دست به بدن متصل می شود از سمت چپ به سمت راست اندازه میگیریم و کارور پشت (گرور) هم در پشت مانند جلو عمل می شود و سپس دور حلقه گردن تا گودی گردن در قسمت جلو .

سرشانه از انتهای گردن تا افتادگی شانه (موازی شانه) و ادامه آن تا آرنج و مچ را هم اندازه میگیریم . دور حلقه آستین متر را از زیر بغل گذرانده تا استخوان بر آمده شانه به طور آزاد ( نرمال ) دور بازو روی برجستگی باز و به طوری که متر از زیر دست بگذرد و دور مچ با چهار انگشت زیر متر اندازه می شود . مطابق تصویر

 

اندازه های لازم برای قسمت بالاتنه

1- بلندی جلو 36

2- کارور جلو 35

3- بلندی پشت 41

4- کارور پشت 36

5- دور سینه 96

6- فاصله سینه 22

7- بلندی سینه 22

8- دور گردن 36

9- کنفورماسیون 100

10- سرشانه 13

11- تا ارنج 48

12- تا مچ 72

13- دور حلقه 42

14- دور بازو 28

15- دور مچ 18

16- دور باسن بزرگ 100

17- دور باسن کوچک 94

18- بلندی باسن بزرگ 20

19- بلندی باسن کوچک 10

20- دور کمر

 

گردآوری : گروه آموزش پانیذ - کتاب آموزش خیاطی - فنی و حرفه ای

 

<<< بازگشت به فهرست کتاب آموزش خیاطی

نظر و سوال شما در مورد تهیه انواع الگوی بالا تنه

نام
ایمیل
نظر
کد امنیتی = 7 + 6