آستین روبدوشامبر

آستین روبدوشامبر - کتاب آموزش خیاطی
آستین روبدوشامبر

از کادر آستین رولت نموده خط جلو و خط پشت آستین را تا زده خطوط داخلی کادر را کپی می کنیم . خطوط اصلی کادر را به چهار قسمت تقسیم می کنیم و خط های موازی با خط اصلی کادر در طول آستین از قسمت های تقسیم شده وصل می کنیم ، آستین به 6 قسمت تقسیم می شود.

به قسمت شماره یک 2 سانتی متر و قسمت شماره دو 3 سانتی متر و قسمت شماره سه 4 سانتی متر و به قسمت چهار 5 سانتی متر و شماره پنج 6 سانتی متر و در قسمت مچ اوزمان داده به حلقه آستین ختم میکنیم .(شکل 66)

آستین

به هر یک از پنج خط به دست آمده در قسمت حلقه آستین اوزمان داده و به مچ ختم می کنیم .مطابق شکل های (67.68)

 طرح آستین  در سراشنه چین

گردآوری : گروه آموزش پانیذ , کتاب آموزش خیاطی , فنی و حرفه ای

 

<<< بازگشت به فهرست کتاب آموزش خیاطی

نظر و سوال شما در مورد آستین روبدوشامبر

نام
ایمیل
نظر
کد امنیتی = 5 + 8