دسته آموزش زبان پرتغالی

آموزش زبان پرتغالی

یادگیری زبان پرتغالی از آنچه شما تصور میکنید ساده تر است و شما به راحتی قادر خواهید بود نظرات و عقاید خود را به زبان پرتغالی بیان کنید


زیرشاخه :

آموزش زبان پرتغالی نصرت

یادگیری کامل مکالمه زبان پرتغالی با روزی 30 دقیقه گوش کردن به هر درس ، قابل استفاده برای تمامی سنین با هر سطح آشنایی با زبان پرتغالی...

قیمت : 15000 تومان


خرید

توضیحات کامل