دسته آموزش پارکور

آموزش پارکور

پارکور یک ورزش فرانسوی به معنی هنر جا به جایی است ، به کسانی که از پارکور در زندگی خود استفاده میکنند تراسور میگویند . پارکور نیاز به مکان و تجهیزات خاص برای تمرین ندارد و ورزشکاران میتوانند در هر مکانی به تمرین این رشته بپردازند .
برای آموزش و یادگیری پارکور میتوانید از مجموعه های آموزش پارکور ما استفاده نمایید


زیرشاخه :