کتاب آموزش خیاطی نازک دوز زنانه (به روش گرلاوین)

کتاب آموزش خیاطی نازک دوز زنانه (به روش گرلاوین)
قیمت : 46,000 تومان
  خرید کتاب آموزش خیاطی نازک دوز زنانه (به روش گرلاوین)  
تعداد :
  خرید گروهی یا عمده با تخفیف : 10 درصد 
تعداد حداقل :
کتاب آموزش خیاطی نازک دوز زنانه (به روش گرلاوین)
  • کتاب آموزش خیاطی نازک دوز زنانه (به روش گرلاوین)
کتاب آموزش خیاطی نازک دوز زنانه (به روش گرلاوین)- نویسنده: معصومه محمدی القار- چاپ پنجم - *این کتاب در راستای پرکاربردترین متد خیاطی، یعنی متد گرلاوین تألیف شده است. - *با استفاده از الگوهای موجود در کتاب (الگوی انواع شلوار و دامن، انواع آستین و بالاتنه و یقه) می‌توانید خیاطی را راحتتر و با انگیزه‌ی بیشتری یاد بگیرید.