کتاب الگوسازی برای دامن به روش مولر و پسران

کتاب الگوسازی برای دامن به روش مولر و پسران
قیمت : 63,000 تومان
  خرید کتاب الگوسازی برای دامن به روش مولر و پسران  
تعداد :
  خرید گروهی یا عمده با تخفیف : 10 درصد 
تعداد حداقل :
کتاب الگوسازی برای دامن به روش مولر و پسران
  • کتاب الگوسازی برای دامن به روش مولر و پسران
کتاب الگوسازی برای دامن به روش مولر و پسران- نویسندگان: مارگارت اشتیگلر، لوییز کرولوپ- ترجمه و تألیف: نیره یونسی- چاپ چهاردهم- نازک دوزی- طراحی مدلهای مختلف دامن، رسم الگوی پایه‌ی (اولیه‌ی) دامن و مدل‌سازی