کتاب خیاط لباس شب و عروس (درجه یک)

کتاب خیاط لباس شب و عروس (درجه یک)
قیمت : 50,000 تومان
  خرید کتاب خیاط لباس شب و عروس (درجه یک)  
تعداد :
  خرید گروهی یا عمده با تخفیف : 10 درصد 
تعداد حداقل :
کتاب خیاط لباس شب و عروس (درجه یک)
  • کتاب خیاط لباس شب و عروس (درجه یک)
کتاب خیاط لباس شب و عروس (درجه یک)- مؤلفان: معصومه محمدی القار و اکرم تشکری- چاپ پنجم- آموزش: مدلسازی لباسهای دکلته، مدلسازی لباسهای فانتزی، ساق دست و شنل عروس، تور و ژپون عروس، آموزش دوخت و تخمین مقدار پارچۀ مورد نیاز هر مدل