کتاب الگو و برش به روش متری (لباس زنانه)

کتاب الگو و برش به روش متری (لباس زنانه)
قیمت : 64,000 تومان
  خرید کتاب الگو و برش به روش متری (لباس زنانه)  
تعداد :
  خرید گروهی یا عمده با تخفیف : 10 درصد 
تعداد حداقل :
کتاب الگو و برش به روش متری (لباس زنانه)
  • کتاب الگو و برش به روش متری (لباس زنانه)
کتاب الگو و برش به روش متری (لباس زنانه)- نویسنده: وینفرد آلدریچ (استاد دانشگاه انگلستان)- ترجمه و تألیف: پری شهیرمفرح (مدرس خیاطی مرکز آموزش عالی دختران سمیه)- چاپ چهل و ششم- برندۀ جایزه‌ی بهترین ترجمۀ کتاب سال 1370 در رشتۀ هنر