کتاب راسته دوزی

کتاب راسته دوزی
قیمت : 51,000 تومان
  خرید کتاب راسته دوزی  
تعداد :
  خرید گروهی یا عمده با تخفیف : 10 درصد 
تعداد حداقل :
کتاب راسته دوزی
  • کتاب راسته دوزی

کتاب راسته دوزی

راهنمای کامل دوخت – تستهای چهار گزینه‌ای
  • مؤلفین: اکرم تشکری و معصومه محمدی القار
  • راه اندازی و نگهداری ماشینهای دوخت
  • دوخت اولیه
  • دوخت یقه و سجاف
  • دوخت انواع آستین
  • دوخت دامن
  • دوخت انواع جیب