کتاب گلدوز دستی بچه‌گانه و دخترانه دوز

کتاب گلدوز دستی بچه‌گانه و دخترانه دوز
قیمت : 95,000 تومان
قیمت با تخفیف : 82,000 تومان
  خرید کتاب گلدوز دستی بچه‌گانه و دخترانه دوز  
تعداد :
  خرید گروهی یا عمده با تخفیف : 10 درصد 
تعداد حداقل :
کتاب گلدوز دستی بچه‌گانه و دخترانه دوز
  • کتاب گلدوز دستی بچه‌گانه و دخترانه دوز
کتاب گلدوز دستی بچه‌گانه و دخترانه دوز
  • طبق آخرین استانداردهای سازمان فنی و حرفه‌ای کشور
  • مؤلفان: اکرم تشکری و معصومه محمدی القار
  • همراه با آموزش:

  • الگوی انواع دامن، شلوار و آستین
  • مدل‌سازی
  • آموزش دوخت
  • انواع سوزن‌دوزی و گلدوزی دستی