کادر بالا تنه

کادر بالا تنه - کتاب آموزش خیاطی
کادر بالا تنه

یک خط صاف بالای کاغذ با فاصله رسم می کنیم نصف دور سینه و یا باسن (هرکدام بزرگتر باشد) به اضافه 10کرده و بدین طریق عرض کادر بالاتنه بدست می آید که آن را خط (الف-ب) می نامیم (خط گردن) به دست می آید ، از دو طرف نقطه (الف) و (ب) دو خط موازی به پایین می کشیم . روی این دو خط بلندی جلو را پایین می آییم و در قسمت جلو نقطه (پ) و در قسمت پشت نقطه ت(خط کمر) به دست می آید . توضیح آن که در متد گرلاوین همیشه طرف راست جلوی الگو و طرف چپ پشت الگو می باشد .

 

فاصله خط (الف-پ) را نصف میکنیم و در سمت چپ هم فاصله خط(ب-ت) را نصف می کنیم خط سینه به دست می آید که آن را (س-ش) می نامیم . برای به دست آوردن خط کارور فاصله (الف-س) و (ب-ش) را نصف می کنیم . خط کارور به دست می آید که آن را (ف-ق) می نامیم  .

 

از نقطه به دست آمده (پ-ت) بلندی باسن کوچک را پایین می آییم خط باسن کوچک به دست می آید که آنرا (ک-گ) می نامیم . از نقطه های (پ_ت) که خط کمر می باشد بلندی باسن بزرگ را هم پایین آمده بهم وصل می کنیم .خط باسن بزرگ به دست می آید که آن را (ل-م) می نامیم . کادر بالاتنه تکمیل می شود.

 

گردآوری : گروه آموزش پانیذ - کتاب آموزش خیاطی - فنی و حرفه ای

 

<<< بازگشت به فهرست کتاب آموزش خیاطی

 

آموزش خیاطی خانم عمرانی

فقط 3 دقیقه برای خواندن این مطلب مفید وقت بذارید

 

نظر و سوال شما در مورد کادر بالا تنه

نام
ایمیل
نظر
کد امنیتی = 2 + 7