پشت بالاتنه

پشت بالاتنه ، کتاب آموزش خیاطی
پشت بالاتنه

از خط کمر در سمت چپ از نقطه (ت) بلندی بالاتنه پشت را بالا می رویم نقطه (د) بدست می آید . از این نقطه خطی بوسیله گونیا رسم میکنیم و روی آن به اندازه 1/6 دور گردن به اضافه 1علامت می گذاریم ، نقطه (ذ) بدست می آید . از نقطه ذ 2سانتی متر بالا می رویم نقطه (ر) بدست می آید از این نقطه هلال پشت یقه را به نقطه (د) وصل میکنیم ، روی خط کارور 1/2 کارور پشت را به اضافه 0/5 سانتی متر از نقطه (ق) داخل می شویم . نقطه (ع) بدست می آید از این نقطه بوسیله گونیا خطی به بالا رسم میکنیم و  روی آن به اندازه 1/6 دور گردن به اضافه 1 بالا می رویم نقطه (غ) بدست می آید . از نقطه (غ) 1/5 سانتی متر بوسیله گونیا به سمت راست می رویم ، نقطه (ط) بدست می آید از این نقطه به اندازه 1/2 اختلاف بالا تنه جلو و پشت به وسیله گونیا بالا می رویم نقطه (ظ) به دست می آید . نقطه (ظ) را به نقطه (ر) وصل میکنیم ، خط سرشانه به دست می آید روی خط سینه از نقطه (ش) به اندازه 1/2 نصف دور سینه منهای 2 سانتی متر داخل شده نقطه (ن) بدست می آید از نقطه (ن) 2سانتی متر بالا می رویم ، نقطه (و) بدست می آید هلال حلقه آستین را از نقاط (ظ ع و) به صورت هلالی به یکدیگر وصل می کنیم روی خط باسن بزرگ از نقطه (ف) یک خط مستقیم به نقطه (و) وصل میکنیم روی خط کمر از سمت راست 2 سانتی متر داخل می شویم نقطه (ض) به دست می آید ، از این نقطه به نقطه (و) خطی به وسیله خط کش وصل می کنیم ، از نقطه (ض) هلال پهلو را به نقطه (ف) رسم می کنیم از نقطه (ت) در قسمت چپ روی خط کمر 2 سانتی متر داخل شده نقطه (ه) به دست می آید .

 

 این نقطه مستقیم به خط گردن نقطه (ب) وصل می کنیم ، امتداد نقطه نقطه (ه) را به نقطه (م) در باسن بزرگ به وسیله خط کش می کشیم . فاصله نقطه (هـ -ض) را سه قسمت نموده 1/2 آن را از نقطه (هـ) روی خط کمر داخل می شویم . نقطه (ی) به دست می آید ، فاصله (ی-هـ) را به اضافه 3 سانتی متر از نقطه (م) روی خط باسن بزرگ داخل شده نقطه (ث) به دست می آید . خط (ظ-ر) در سرشانه نصف نموده نقطه (ج) به دست می آید . از نقطه (ج) خطی مستقیم به نقطه (ی) در خط کمر وصل میکنیم و از نقاط (ی-خ) به نقطه (ث) وصل می کنیم . از گوشه گردن نقطه (ر) به اندازه 1/2 سرشانه اندازه گرفته شده ، روی بدن داخل می شویم نقطه (ژ) بدست می آید . همین طور از نقطه (ظ) به اندازه 1/2 سرشانه اندازه گرفته شده روی بدن داخل می شویم نقطه (ز) به دست می آید .طول پنس بسته به قطر پنس سرشانه از 9 تا 7 سانتی متر می باشد که بلندی پنس در این الگو 7سانتی متر از نقطه (ج) پایین آمده دو نقطه (ز-ژ) را به سرشانه پشت به نقطه (ص) وصل می کنیم .

 

گردآوری : گروه آموزش پانیذ , کتاب آموزش خیاطی , فنی و حرفه ای

 

<<< بازگشت به فهرست کتاب آموزش خیاطی

 

آموزش خیاطی خانم عمرانی

فقط 3 دقیقه برای خواندن این مطلب مفید وقت بذارید

 

نظر و سوال شما در مورد پشت بالاتنه

نام
ایمیل
نظر
کد امنیتی = 6 + 9