دامن هشت اوزمان

دامن هشت اوزمان ، کتاب آموزش خیاطی
دامن هشت اوزمان

(دامن فون 2) دامن هشت اوزمان (شماره 3)

دامن ساده کنترل شده درست می کنیم مانند دامن فون شماره 2 از خط صاف مشترک پهلوی جلو و پشت تا زیر پنس کوچک جلو روی خط باسن کوچک را اندازه گرفته به همان مقدار از خط پهلو در پای دامن داخل شده این دو نقطه را به هم وصل می کنیم . از خط صاف مشترک پهلوی جلو و پشت به طرف چپ روی الگوی پشت تا پنس بسته شده پشت را نصف میکنیم از نصف علامت گذاشته تا خط صاف پهلو را اندازه گرفته به همان اندازه از خط کمر و پای دامن داخل شده یک عمود و موازی با خط صاف پهلو به دست می آید .

دو طرف این عمود روی خط کمر دو سانتی متر علامت گذاشته به شکل پنس کوچک 2 سانتی متر روی خط کمر پشت به باسن کوچک وصل میکنیم این دو خط به دست آمده در جلو و پشت را تا باسن کوچک نقطه انتهای پنس کوچک چیده پنس ها را روی خط کمر بسته هر چقدر باز شد در پای دامن اوزمان می دهیم به علت بسته شدن این پنس ها روی خط کمر پشت خط کمر 2 سانتی متر تنگ می شود. می توانیم از 2 سانتی متر محل زیپ صرف نظر کنیم و زیپ را روی خط صاف پشت بدوزیم . در صورتی که در قسمت پشت در گودی کمر پوشنده گود باشد 2سانتی متر کمبود را از محل کنترل در قسمت پهلو جبران می کنیم ، پنس زیپ را دست نمی زنیم .

 

(دامن فون3) دامن ده اوزمان (شماره 4)

 

از دامن شماره 3 رولت کرده خط صاف پهلو را تا زیر پنس پهلو چیده و در پای دامن به دلخواه تا 5سانت اوزمان می دهیم .

الگوی دامن 10 اوزمان

الگوی دامن 10 اوزمان

 

گردآوری : گروه آموزش پانیذ , کتاب آموزش خیاطی , فنی و حرفه ای

 

<<< بازگشت به فهرست کتاب آموزش خیاطی

 

آموزش خیاطی خانم عمرانی

فقط 3 دقیقه برای خواندن این مطلب مفید وقت بذارید

 

نظر و سوال شما در مورد دامن هشت اوزمان

نام
ایمیل
نظر
کد امنیتی = 6 + 8