جلو بالاتنه

جلو بالاتنه - کتاب آموزش خیاطی
جلو بالاتنه

از نقطه (الف) در سمت راست با اندازه 1/6 دور گردن به اضافه 0/5 سانتی متر داخل می شویم نقطه (ح) به دست می آید از این نقطه به اندازه 1/6 دور گردن به اضافه 1 سانتی متر به وسیله گونیا بالا می رویم نقطه (ر) به دست می آید . خط (ح-ر) را نصف نموده نقطه (و) به دست می آید . از نقطه (و) به اندازه طول سرشانه به وسیله گونیا به سمت چپ داخل شده نقطه (ش) به دست می آید .روی خط کارور از نقطه (ف) به اندازه 1/2 کارور جلو داخل شده نقطه (ع) به دست می آید روی خط سینه اط نقطه (س) به اندازه 1/2 نصف سینه به اضافه 2 سانتی متر داخل شده نقطه (خ) به دست می آید و از این نقطه 2سانتی متر بالا می رویم نقطه (ی) به دست می آید . از نقطه (ل) به اندازه 1/2 نصف دور باسن به اضافه 2سانتی متر داخل شده نقطه (ن) به دست می آید .نقطه (ن) را به وسیله خط کش به نقطه (ی) وصل می کنیم روی خط کمر از سمت چپ 2 سانتی متر داخل شده نقطه (غ) به دست می آید از این نقطه به نقطه (ی) وصل می کنیم و از نقطه (غ) در خط کمر هلال خط پهلو را به نقطه (ن) وصل می کنیم . روی خط کارور از نقطه (ف) 1/2 فاصله دو سینه را داخل می شویم ، نقطه (ق) به دست می آید .

 

روی خط سینه از نقطه (س) هم 1/2 فاصله دو سینه را داخل می شویم علامت می گذاریم روی خط باسن بزرگ هم از نقطه  (ل) 1/2 فاصله دو سینه را داخل می شویم نقطه (م) به دست می آید ، از نقطه (ق) در خط کارور مستقیم یک عمود موازی با خط اصلی کادر (خط وسط جلو)رسم می کنیم از نقطه (الف) بلندی سینه را طوری پایین می آییم که خط عمود 1/2 فاصله دو سینه را قطع کند ، نقطه (گ) به دست می آید که در حقیقت نوک سینه می باشد و کلیه پنس ها در بالا تنه جلو به نوک سینه ختم می شود . روی خط سر شانه از نقطه (ر) 1/2 طول سرشانه را داخل می شویم نقطه (ط) به دست می آید از این نقطه خطی به نقطه (گ) در نوک سینه وصل می کنیم و از نقطه (ط) به اندازه 1/10 نصف دور سینه برای قطر پنس سر شانه داخل شده نقطه (ظ) به دست می آید از نقطه (ظ) هم خطی به نقطه (گ) در نوک سینه وصل می شود و پنس سرشانه به دست می آید .

 

برای کنترل خط سرشانه نقاط (ط-ظ) قطر پنس را در سرشانه می بندیم و خطی می کشیم که نقطه (ر) شروع شده و از نقطه (ش) بر شانه بگذرد طول سرشانه علامت گذاشته می شود نقطه (د) به دست می آید ، روی خط کارور هم با پنس بسته شده سرشانه دوباره نصف کارور جلو را روی خط کارور کنترل می کنیم نقطه (ذ) به دست می آید . حلقه دوم را از نقطه (د) به نقطه (ذ) و از آنجا به نقطه (ی) رسم میکنیم دو طرف خط عمود (ق-م) فاصله دوسیم در کمر 1/5 سانتی متر به طرف راست داخل شده نقطه (ز) به دست می آید و 1/5 سانتی متر  هم به سمت چپ می رویم نقطه (ژ) به دست می آید .

پنس زیر سینه را از نقطه (ز) به نقطه (گ) در نوک سینه و از نقطه (ژ) هم به نقطه (گ) وصل می کنیم دو نقطه (ز-ژ) را هم به شکل پنس به نقطه (م) در خط باسن بزرگ وصل میکنیم . برای پنس کوچک جلو فاصله نقطه (ژ-غ) را نصف نموده نقطه (ص) به دست می آید ، از نقطه (ص) تا نقطه (پ) در خط وسط جلو را اندازه گرفته همان مقدار از نقطه (ک) محل بلندی باسن کوچک در خط وسط جلو روی خط باسن کوچک داخل می شویم نقطه (ک) محل بلندی باسن کوچک در خط وسط جلو روی خط باسن کوچک داخل می شویم ، نقطه (ت) به دست می آید . از نقطه (ت) به نقطه (ص) و امتداد آن به اندازه 10 سانتی متر داخل بالاتنه جلو یا بلندی پنس در بالاتنه را علامت گذاشته نقطه (ض) می نامیم .از دو طرف نقطه (ص) 1سانتی متر علامت گذاشته و به نقطه (ت) و نقطه (ض) وصل می کنیم .

 

  گردآوری : گروه آموزش پانیذ , کتاب آموزش خیاطی , فنی حرفه ای

 

<<< بازگشت به فهرست کتاب آموزش خیاطی

 

آموزش خیاطی خانم عمرانی

فقط 3 دقیقه برای خواندن این مطلب مفید وقت بذارید

 

نظر و سوال شما در مورد جلو بالاتنه

نام
ایمیل
نظر
کد امنیتی = 2 + 8