میزان کردن حلقه ها

میزان کردن حلقه ها - کتاب آموزش خیاطی
میزان کردن حلقه ها

پنس های سرشانه پشت و جلو را بسته و الگو جلو و پشت بالاتنه را در محل خط سرشانه مماس با یکدیگر قرار می دهیم .سپس دورادور حلقه آستین الگو جلو و پشت را اندازه می زنیم . به اندازه اصلی که از روی اندام گرفته ایم مقایسه می کنیم، اگر اختلاف تا دو سانتی متر بود از سرشانه جلو و پشت اصلاح میکنیم ، سپس خط سرشانه جدید را به دست می آوریم . از نقطه (س) به نقطه (ش) خطی مستقیم رسم میکنیم سپس خط (س-ش) را نصف کرده نقطه (الف) به دست می آید.

از نقطه (الف) به نقطه (ب) وصل می کنیم . خط جدید سرشانه به دست می آید . گاه میزان اختلاف از دو سانتی متر بیشتر می شود که باید روی حلقه آستین جلو و پشت بالاتنه دو پنس اریب رسم شود و در موقع برش پنس های مزبور را به سایر پنس های بالاتنه منتقل می کنیم . اگر اندازه دور حلقه آستین الگو ، تنگ تر از اندازه مورد نیاز بود از نقاط (س) و(ش) به یک نسبت حلقه را بزرگتر می کنیم .

 

امتحان حلقه آستین

در درس قبل گفتیم که به میزان تنگی یا گشادی حلقه آستین می توانیم از سرشانه باز میکنیم یا ببندیم. این کار را تا حدودی می توان انجام داد تا سرشانه به چشم زیاد صاف یا سرازیر نشود.در صورتی که سرشانه زیاد صاف یا سرازیر شد، امتحان حلقه آستین لازم است ، به این ترتیب که بلندی جلو و پشت را جمع کرده حاصل را بر 4 تقسیم نموده ، اگر حلقه آستین گشاد بود حاصل را به اضافه 2 و در صورتی که تنگ بود حاصل را منهای 2 میکنیم و این مقدار را از زیر حلقه بالا می رویم تا حلقه آستین درست شود.

 

میزان کردن حلقه ها

مجموع بلندی جلو و پست 72=38+34

18=72/4

در صورتی که حلقه تنگ باشد 16=2-18

در صورتی که حلقه گشاد باشد 20=2+18

 

  گردآوری : گروه آموزش پانیذ , کتاب آموزش خیاطی , فنی حرفه ای

 

<<< بازگشت به فهرست کتاب آموزش خیاطی

 

آموزش خیاطی خانم عمرانی

فقط 3 دقیقه برای خواندن این مطلب مفید وقت بذارید

 

نظر و سوال شما در مورد میزان کردن حلقه ها

نام
ایمیل
نظر
کد امنیتی = 4 + 5