دامن پلیسه اریب

دامن پلیسه اریب - کتاب آموزش خیاطی
دامن پلیسه اریب

دامن پلیسه اریب

از انواع فون ها به دلخواه می توان برای شالوده این دامن رولت نمود کمر و باسن بزرگ و پای دامن را به دلخواه بر حسب پهنا یا باریکی پلیسه ها می توان تقسیم کرد. در این نمونه کمر و باسن و پای دامن به 6قسمت تقسیم شده ، نقاط به دست آمده  تقسیم شده را به هم وصل می کنیم. مقدار پنس های روی خط کمر به اضافه هلالی کنترل کمر را حساب کرده به دو برابر تعداد پلیسه ها تقسیم نموده حاصل به دست آمده را به دو طرف خطوط تقسیم شده تا باسن کوچک به شکل پنس های کوتاه رد می کنیم ، اضافات کمر از بین می رود .

این پنس ها در موقع جدا کردن پلیسه ها از بین می رود . هر قسمت جدا کرده روی کاغذ دیگری چسبانید به اندازه دو برابر قطعه از بالا و پایین اوزمان داده و بعد تکه دوم را طوری می چسبانیم که خطوط باسن ها در امتداد هم قرار بگیرد الی آخر .

 

 دامن پلیسه اریب

 

توضیح : در موقع گذاردن الگو روی پارچه قسمت جلو 1/2 مقدار پیلی اضافه می شود و در قسمت آخر هم 1/2 پیلی اضافه می شود.

 

پلیسه راسته

مانند پلیسه اریب عمل می شود منتها از دامن شماره 1  رولت نموده چون کلیه پنس ها در خط کمر موجود است . پنس ها را به اضافه کنترل کمر تقسیم بر دو برابر تعداد پلیسه ها نموده اطراف خطوط تقسیم شده تا باسن کوچک را رد می کنیم .

دامن پلیسه راسته

  گردآوری : گروه آموزش پانیذ , کتاب آموزش خیاطی , فنی حرفه ای

 

<<< بازگشت به فهرست کتاب آموزش خیاطی

 

آموزش خیاطی خانم عمرانی

فقط 3 دقیقه برای خواندن این مطلب مفید وقت بذارید

 

نظر و سوال شما در مورد دامن پلیسه اریب

نام
ایمیل
نظر
کد امنیتی = 2 + 4