راسته های الگو

راسته های الگو - کتاب آموزش خیاطی
راسته های الگو

برای آن که پاترن بالا تنه را برای گذاردن روی متقال و دو دوخت قرینه سازی آماده سازی کنیم خطوط راسته را در روی پاترن بالا تنه مشخص می کنیم.

در قسمت جلو از خط وسط پنس کوچک جلو تا خط صاف جلو را اندازه گرفته به همان میزان روی خط باسن بزرگ ، خط سینه ، خط گردن داخل شده علامت می گذاریم . این نقاط را با پنس بسته کنفورماسیون به هم وصل می کنیم .

در قسمت پشت ، 1- حد فاصل گودی کمر در قسمت وسط پشت و سمت چپ پنس بزرگ را در نظر گرفته نصف می کنیم . از نصف تا خط صاف پشت را اندازه گرفته همان مقدار روی خط باسن بزرگ ، خط سینه و خط گردن داخل شده نقاط به دست آمده را به هم وصل میکنیم .

2-حد فاصل گودی کمر در قسمت پهلو و سمت راست پنس بزرگ پشت را در نظر گرفته نصف می کنیم . از نقطه به دست آمده تا خط صاف پشت را حساب کرده از خط باسن بزرگ ، خط سینه و خط گردن داخل شده عمود موازی با راسته قبلی وصل می کنیم .

 

گردآوری : گروه آموزش پانیذ , کتاب آموزش خیاطی , فنی و حرفه ای

 

<<< بازگشت به فهرست کتاب آموزش خیاطی

 

آموزش خیاطی خانم عمرانی

فقط 3 دقیقه برای خواندن این مطلب مفید وقت بذارید

 

نظر و سوال شما در مورد راسته های الگو

نام
ایمیل
نظر
کد امنیتی = 2 + 4