کادر آستین

کادر آستین - کتاب آموزش خیاطی
کادر آستین

یک خط صاف بالای کاغذ با فاصله رسم میکنیم و روی این خط به اندازه 1/2 دور بازو و به اضافه 2 سانتی متر جدا کرده به نام (الف -ب)یعنی : 17=2+15=30/2 (الف ب) را نصف کرده نقطه (د) به دست می آید . از نقاط (الف -ب-د) سه خط موازی به پایین رسم میکنیم . در سمت راست از نقطه (الف) به اندازه (الف - د) پایین می آییم ، نقطه (ج) به دست می آید. از نقطه (د) هم همین اندازه پایین آمده نقطه (ت) به دست می آید نقاط ( ت - ج) را به هم وصل می کنیم ، وسط خط (الف -ج) را پیدا کرده نقطه (ن) را علامت می گذاریم.

از نقطه (ت) 1/5 سانت به اندازه ای که از زیر بغل در بالاتنه برای لباس کردن الگوی اولیه استفاده کرده ایم پایین می آییم . نقطه (پ) به دست می آید . از نقطه (ب)در سمت چپ کادر هم 2سانتی متر پایین آمده نقطه (ش) از خط وسط کادر از نقطه (د) به اندازه 1/10 دور بازو بالا رفته نقطه (س) به دست می آید . نقاط (ش) (س) (ن) (پ) را به هم وصل می کنیم . خط (س-ش) را سه قسمت کرده 1/3 آن را از نقطه (س) علامت می گذاریم ، نقطه (ظ) به دست می آید . از این نقطه یک سانتی متر بالا رفته و نقاط (س-ش) را به صورت هلالی که از یک سانتی متر نقطه (ظ) بگذرد به همدیگر وصل میکنیم. خط (س-ن) را هم سه قسمت کرده 1/2 آن را از نقطه (س) به نقطه (ن) وصل می کنیم . به طوری که از 1/5 سانتی متر علامت گذاشته شده بگذرد .

خط (ن-پ) را هم سه قسمت کرده 1/3 آن را از نقطه (پ) علامت می گذاریم ، نقطه (ع) به دست می آید.از این نقطه 1/5 سانتی متر پایین آمده هلالی از (پ به ن) وصل می کنیم ، به طوری که از نقطه 1/5 سانتی متر علامت گذاشته شده بگذرد . خط (پ-ش) را سه قسمت کرده 1/3 آن را از نقطه (پ) علامت می گذاریم نقطه (غ) به دست می آید . از نقطه (غ) یک سانتی متر پایین آمده و از (پ به ش) هلال می کنیم. به طوری که از یک سانتی متری علامت گذاشته شده بگذرد . اندازه سرشانه را از نقطه(س) کنار می گذاریم و تا خط آرنج و مچ را در خط وسط امتداد می دهیم . نقاط (ک) در خط آرنج و (گ) در خط مچ به دست می آیند . دو خط افقی آرنج و مچ را به دو طرف خط موازی کادر وصل می کنیم .( شکل 60)

الگوی اولیه آستین

برای تکمیل کردن الگو در قسمت پایین آستین می توانیم در امتداد نقاط (ن-ش) نقاط (ل-م) را علامت گذاشته و از هر کدام دو سانتی متر داخل شده و نقاط (ر-ز) را به دست می آوریم که این دو نقطه را نیز به نقاط (ن-ش) وصل کرده و سپس برای قسمت جلو آستین نقاط (ن-ر) را تا کرده و نقاط (ن-پ-گ-ر) را رولت می کنیم . برای قسمت پشت آستین نقاط (ش-ز) را تا کرده نقاط (ش-پ-گ-ز)  را رولت می کنیم .شکل 61

 

گردآوری : گروه آموزش پانیذ , کتاب آموزش خیاطی , فنی و حرفه ای

 

<<< بازگشت به فهرست کتاب آموزش خیاطی

نظر و سوال شما در مورد کادر آستین

نام
ایمیل
نظر
کد امنیتی = 6 + 3