آستین فانتزی شماره 3

آستین فانتزی شماره 3 - کتاب آموزش خیاطی
آستین فانتزی شماره 3

از کادر آستین با پنس عمودی کپی می کنیم . از خط آرنج 5سانتی متر پایین آمده به دو طرف خطوط اصلی کادر گونیا می کنیم . قسمت های هاشور شده مچ آستین است این قسمت را از آستین جدا کرده و دو طرف خطوط اصلی کادر را تا زده از خطوط داخلی کادر کپی می کنیم .

به طول الگو از سمت راست 2سانتی متر اضافه می کنیم و از خط وسط آستین 3/5 سانتی متر پایین آمده از خط سمت چپ کادر 4/5 سانتی متر پایین آمده و به خط زیر بغل در سمت چپ هم 2سانتی متر اضافه می کنیم . نقطه های به دست آمده را به هم وصل می کنیم . به خط زیر بغل در سمت چپ 3سانتی متر اوزمان داده به زیر بغل وصل می کنیم . خط سمت چپ اصلی کادر را چیده تا زیر حلقه به وسط این خط   از قست مچ 4سانتی متر اضافه می کنیم .

به خط وسط آستین 3 سانتی متر اوزمان داده به سرشانه ختم می کنیم . به قسمت خط زیر بغل هم 3سانتی متر در سمت راست اوزمان داده و به زیر بغل ختم می کنیم  . به ترتیب شکل 3 به یکدیگر وصل می کنیم . این قسمت را به وسیله چین کش به مچ تهیه شده وصل می کنیم .

 

گردآوری : گروه آموزش پانیذ , کتاب آموزش خیاطی , فنی و حرفه ای

 

<<< بازگشت به فهرست کتاب آموزش خیاطی

نظر و سوال شما در مورد آستین فانتزی شماره 3

نام
ایمیل
نظر
کد امنیتی = 5 + 3