تهیه الگوی اولیه

تهیه الگوی اولیه_کتاب آموزش خیاطی
تهیه الگوی اولیه

برای طرح الگوی اولیه آنچه مهم است اندازه گیری دقیق شخص است ، برای این منظور ابتدا (کرسله 2سانتی متری) نواری به دور کمر بسته و شخصی که اندازه گیری می شود باید با زیرپوش باشد.

 

بلندی جلو را از زیر نوار تا زمین اندازه میگیریم . برای دور باسن کوچک متر را دور محل استخوان خاصره گذاشته اندازه گرفته و یادداشت میکنیم. برای دور باسن بزرگ متر را روی برجسته ترین نقطه باسن گذاشته به طوری که بدور باسن حلقه زده و حالت چرخش داشته اندازه گرفته و یادداشت میکنیم .

دور کمر را هم به همین ترتیب از روی نواری که به دور کمر بسته ایم اندازه میگیریم . بلندی باسن کوچک را طوری اندازه میگیریم که یک سر متر زیر نوار ، دور کمر باشد و آن را تا زیر متر که روی باسن کوچک است اندازه می گیریم . بلندی باسن بزرگ را هم به همین ترتیب از زیر نواری که دور کمر بسته ایم تا زیر متری که دور باسن بزرگ است اندازه میگیریم.

 

گردآوری : گروه آموزش پانیذ _ کتاب آموزش خیاطی _ سازمان فنی حرفه ای کشور

 

<<< بازگشت به فهرست کتاب آموزش خیاطی

 

آموزش خیاطی خانم عمرانی

فقط 3 دقیقه برای خواندن این مطلب مفید وقت بذارید

 

نظر و سوال شما در مورد تهیه الگوی اولیه

نام
ایمیل
نظر
کد امنیتی = 3 + 2