طرز کشیدن کادر الگوی دامن

طرز کشیدن کادر الگوی دامن - کتاب آموزش خیاطی
طرز کشیدن کادر الگوی دامن

ابتدا 1/2 دور باسن بزرگ را پیدا کرده سپس 1+ میکنیم (برای افراد چاق 1/2 دور باسن 2+ سانتی متر و برای افراد لاغر 1+ سانتی متر می باشد) .سپس بلندی جلو و بلندی پهلو و بلندی پشت را منهای اختلاف از زمین تا زیر زانو که در هر هیکل متفاوت است ولی برای هر سه اندازه ثابت می باشد نمود، باقی مانده حاصب به دست آمده قد اصلی دامن می باشد.

برای طرز کشیدن الگو از سمت چپ کاغذ بلندی پشت را کشیده (الف-ب) از  (ب) 1/2 دور باسن را که در اینجا باضافه 1 کرده به سمت راست رفته نقطه (ذ) از نقطه (ذ) بلندی قسمت جلو را برای پیدا کردن خط وسط جلو بالا رفته (د) برای پیدا کردن خط پهلو در قسمت پایین دامن خط (ب) (ذ) را نصف کرده چون قسمت جلو دامن بزرگتر از پشت می باشد یعنی :

 

نصف دور باسن 51=1+50=100:2

1/4دور باسن 25/5=51:2

در جلو 27/5=2+25/5

در پشت 23/5 =2-25/25

 

از نقطه (ذ)اندازه جلو را به سمت چپ رفته (س) بلندی پهلو را بالا رفته (ش) از  (ش) به (الف) و (د) وصل میکنیم که این خط ، خط کمر می باشد .

اینک بلندی باسن کوچک را از خط وسط پشت در قسمت کمر پایین آمده خطی مستقیم به وسیله گونیا یا خط کش به خط وسط جلو رسم میکنیم می شود (پ) (ت) به همین ترتیب بلندی باسن بزرگ را از قسمت چپ روی روی خط وسط پشت از خط کمر پایین آمده باز هم به وسیله گونیا یا خط کش به خط وسط جلو وصل میکنیم می شود (ج) (چ) خط باسن کوچک و خط باسن بزرگ به دست می آید .

کادر الگوی دامن _ آموزش خیاطی

تا اینجا کادر دامن تکمیل است .

 

گردآوری : گروه آموزش پانیذ - کتاب آموزش خیاطی - فنی و حرفه ای

 

<<< بازگشت به فهرست کتاب آموزش خیاطی

 

آموزش خیاطی خانم عمرانی

فقط 3 دقیقه برای خواندن این مطلب مفید وقت بذارید

 

نظر و سوال شما در مورد طرز کشیدن کادر الگوی دامن

نام
ایمیل
نظر
کد امنیتی = 7 + 2