دسته آموزش زبان ایتالیایی

آموزش زبان ایتالیایی

یادگیری زبان ایتالیایی از آنچه شما تصور میکنید ساده تر است و شما به راحتی قادر خواهید بود نظرات و عقاید خود را به زبان ایتالیایی بیان کنید


زیرشاخه :

آموزش زبان ایتالیایی نصرت

مهارت مکالمه زبان ایتالیایی در یک ماه با روزی 30 دقیقه گوش کردن به هر درس روش استفاده آسان برای تمامی سنین با هر سطح آشنایی با زبان ایتالیایی...

قیمت : 15000 تومان


خرید

توضیحات کامل