دسته آموزش زبان روسی

آموزش زبان روسی

یادگیری زبان روسی از آنچه شما تصور میکنید ساده تر است و شما به راحتی قادر خواهید بود نظرات و عقاید خود را به زبان روسی بیان کنید


زیرشاخه :

آموزش زبان روسی نصرت

مزیت این روش ، یادگیری عملی یک زبان است . بسیاری از استادان زبان بر این باورند که بهترین روش یادگیری یک زبان خارجی این است که به آن کشور سفر کنید و مدتی در بین مردم آنجا سپری کنید . این مجموعه این مسئله را برای شما فراهم میکند . افزون بر این قواعد زبان را به شکل بسیار عمیق و درونی آ...

قیمت : 15000 تومان


خرید

توضیحات کامل
آموزش زبان روسی رزتا استون

با این نرم افزار یادگیری زبان روسی از آنچه که شما تصور میکنید بسیار ساده تر خواهد بود و پس از استفاده از این مجموعه قادر خواهید بود نظرات و عقاید خود را به زبان روسی بیان کنید و همچنین مهارت محاوره مورد نیاز در سفر های خارج از کشور را بدست خواهید آورد ....

قیمت : 19000 تومان


خرید

توضیحات کامل