دسته آموزش زبان تایلندی

آموزش زبان تایلندی

یادگیری زبان تایلندی از آنچه شما تصور میکنید ساده تر است و شما به راحتی قادر خواهید بود نظرات و عقاید خود را به زبان تایلندی بیان کنید


زیرشاخه :

آموزش زبان تایلندی نصرت

یادگیری کامل مکالمه زبان تایلندی با روزی 30 دقیقه گوش کردن به هر درس ، قابل استفاده برای تمامی سنین با هر سطح آشنایی با زبان تایلندی...

قیمت : 15000 تومان


خرید

توضیحات کامل