دسته آموزش زبان هندی

آموزش زبان هندی

یادگیری زبان زبان هندی از آنچه شما تصور میکنید ساده تر است و شما به راحتی قادر خواهید بود نظرات و عقاید خود را به زبان هندی بیان کنید


زیرشاخه :

آموزش زبان هندی نصرت

مهارت مکالمه زبان هندی در یک ماه با روزی 30 دقیقه گوش کردن به هر درس روش استفاده آسان برای تمامی سنین با هر سطح آشنایی با زبان هندی...

قیمت : 15000 تومان


خرید

توضیحات کامل