دسته آموزش زبان چینی

آموزش زبان چینی

یادگیری زبان زبان چینی از آنچه شما تصور میکنید ساده تر است و شما به راحتی قادر خواهید بود نظرات و عقاید خود را به زبان چینی بیان کنید


زیرشاخه :

آموزش زبان چینی نصرت

یادگیری کامل مکالمه زبان چینی با روزی 30 دقیقه گوش کردن به هر درس ، قابل استفاده برای تمامی سنین با هر سطح آشنایی با زبان چینی و همچنین تجار ایرانی...

قیمت : 15000 تومان


خرید

توضیحات کامل