دسته آموزش زبان کره ای

آموزش زبان کره ای

یادگیری زبان کره ای از آنچه شما تصور میکنید ساده تر است و شما به راحتی قادر خواهید بود نظرات و عقاید خود را به زبان کره ای بیان کنید


زیرشاخه :

آموزش زبان کره ای نصرت

یادگیری کامل مکالمه زبان کره ای با روزی 30 دقیقه گوش کردن به هر درس ، قابل استفاده برای تمامی سنین با هر سطح آشنایی با زبان کره ای...

قیمت : 15000 تومان


خرید

توضیحات کامل