دسته آموزش زبان دانمارکی

آموزش زبان دانمارکی

یادگیری زبان دانمارکی با جدید ترین متد های آموزشی به گونه ای که شما به راحتی قادر خواهید بود نظرات و عقاید خود را به زبان دانمارکی بیان کنید


زیرشاخه :

آموزش زبان دانمارکی نصرت

یادگیری کامل مکالمه زبان دانمارکی با روزی 30 دقیقه گوش کردن به هر درس ، قابل استفاده برای تمامی سنین با هر سطح آشنایی با زبان دانمارکی...

قیمت : 15000 تومان


خرید

توضیحات کامل