دسته آموزش یوگا

آموزش یوگا

یوگا یک ورزش قدیمی است که در کشور هند به وجود آمده است و دارای سه نوع رژیم غذایی از جمله راجاسی، تاماسی و ساتويك میباشد . این ورزش بیشتر بر روی کاهش استرس و افزایش قدرت تمرکز دارد و برای تمامی افراد با هر درجه از انعطاف پذیری قابل استفاده است
با توجه به آنچه گفته شد و نیاز مردم به آموزش و یادگیری یوگا ، تمامی مجموعه های آموزشی این رشته ورزشی را برای شما فراهم نموده ایم .


زیرشاخه :