دسته لوازم خیاطی

لوازم خیاطی

تمامی لوازم مورد نیاز خیاطی


زیرشاخه :

ست خیاطی سوئینگ کیت

ست خیاطی سوئینگ کیت شامل 210 قطعه از لوازم مورد استفاده در خیاطی شامل انواع نخ ، سوزن ، قرقره ، دکمه و ... میباشد...

قیمت : 18000 تومان


خرید

توضیحات کامل